"correctly designed" — Słownik kolokacji angielskich

correctly designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawnie zaprojektować
  1. design czasownik + correctly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, that's really not possible unless the application that's running is designed correctly.