"correctly identify" — Słownik kolokacji angielskich

correctly identify kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawnie zidentyfikuj
  1. identify czasownik + correctly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Of the test's 250 terms, the future business executives correctly identified 17.2 percent.