BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clearly identified" — Słownik kolokacji angielskich

clearly identified kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej zidentyfikować
  1. identify czasownik + clearly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The field of information is more or less clearly identified.

powered by  eTutor logo