BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"clearly designed" — Słownik kolokacji angielskich

clearly designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej zaprojektować
  1. design czasownik + clearly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Beyond the door, she found herself in a small suite of rooms clearly designed to be someone's private living quarters.

powered by  eTutor logo