BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(1) player, team, football
Kolokacji: 7
(3) cap, hat, uniform, jacket
Kolokacji: 4
1. baseball bat = kij do baseballa, kij baseballowy baseball bat
2. baseball pitcher = dzban baseballu baseball pitcher
3. baseball diamond = boisko do baseballa baseball diamond
4. baseball outfielder = obrońca w baseballu baseballu baseball outfielder
6. baseball catcher = chwytacz baseballu baseball catcher
7. baseball glove = rękawica do baseballa baseball glove
8. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
9. baseball strike = baseball strajk baseball strike
11. Major League Baseball catcher = Pierwsza liga Baseball chwytacz Major League Baseball catcher
12. League Baseball catcher = Liga Baseball chwytacz League Baseball catcher
13. League Baseball outfielder = Liga Baseball obrońca w baseballu League Baseball outfielder
14. baseball infielder = baseball infielder baseball infielder
15. baseball Mitt = baseball Rękawiczka z jednym palcem baseball Mitt
16. Major League Baseball infielder = Pierwsza liga Baseball infielder Major League Baseball infielder
18. League Baseball relief pitcher = Liga Baseball dzban w zastępstwie League Baseball relief pitcher
19. baseball shortstop = baseball shortstop baseball shortstop
  • Avelino Canizares (born November 10, 1919) is a former professional baseball shortstop.
  • Abraham "Abe" Harrison was an African-American baseball shortstop in the late 19th century.
  • Frank Thomas Duffy (born October 14, 1946) is a former professional baseball shortstop.
  • John Robert Gamble (born 1948) is a former professional baseball shortstop.
  • Edward James Zosky (born February 10, 1968) is a former professional baseball shortstop.
  • Jason Alan Bartlett (born October 30, 1979) is a professional baseball shortstop.
  • Michael Todd Bordick (born July 21, 1965) is an American retired professional baseball shortstop.
  • Kevin Ronald Nicholson (born March 29, 1976) is a Canadian baseball shortstop.
  • Anthony Mason had one simple pass go through his legs, looking like a baseball shortstop who didn't get down low enough for a grounder.
  • William T. Redmond (1853-1894) was an American professional baseball shortstop.
21. baseball equipment = wyposażenie baseballu baseball equipment
22. baseball slugger = dobry bokser baseballu baseball slugger
23. Major League Baseball shortstop = Pierwsza liga Baseball shortstop Major League Baseball shortstop
24. baseball pitch = boisko baseballu baseball pitch
25. baseball infield = pole bramkowe baseballu baseball infield
(8) fan, buff, aficionado
Kolokacji: 3
(9) career, ranking, swing
Kolokacji: 3
(11) league, Association, League
Kolokacji: 5
(14) coach, manager, hero, insider
Kolokacji: 5
(17) official, umpire
Kolokacji: 2
(19) Classic, pioneer
Kolokacji: 2
(22) statistics, statistic
Kolokacji: 2
(23) Cup, trophy
Kolokacji: 2
(24) scholarship, skill, Award
Kolokacji: 3
(25) baseman, stat, standout
Kolokacji: 5
(26) debut
Kolokacji: 2
(27) contract, franchise, Abstract
Kolokacji: 3
(29) academy, clinic, acumen
Kolokacji: 3
(31) Network, broadcasting
Kolokacji: 2
(32) enthusiast, nut, fanatic
Kolokacji: 3
(33) metaphor, analogy
Kolokacji: 2
(34) salary, economics
Kolokacji: 2
(35) Jersey, shirt
Kolokacji: 2
(36) terminology, parlance
Kolokacji: 2
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.