BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball strike" — Słownik kolokacji angielskich

baseball strike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball strajk
  1. baseball rzeczownik + strike rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When on the lower court, she ended the 1994 baseball strike.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo