BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"choose baseball" — Słownik kolokacji angielskich

choose baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz baseball
  1. choose czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He chose baseball over football and basketball, sports in which he was also drafted.

powered by  eTutor logo