BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball pitch" — Słownik kolokacji angielskich

baseball pitch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): boisko baseballu
  1. baseball rzeczownik + pitch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Passing the basketball using an overhand throw with one hand similar to a baseball pitch.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo