14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(1) player, team, football
Kolokacji: 7
(3) cap, hat, uniform, jacket
Kolokacji: 4
1. baseball bat = kij do baseballa, kij baseballowy baseball bat
2. baseball pitcher = dzban baseballu baseball pitcher
3. baseball diamond = boisko do baseballa baseball diamond
4. baseball outfielder = obrońca w baseballu baseballu baseball outfielder
6. baseball catcher = chwytacz baseballu baseball catcher
  • In effect, they were a little better than what baseball catchers wear today.
  • He supplemented his income for a while by playing as a semi-professional baseball catcher.
  • He was also a baseball catcher for the Wolverines from 1922-1924.
  • His mask was similar to what a baseball catcher wore.
  • He played football in high school, and was a baseball catcher, but team sports were a diversion, for fun.
  • He also earned four letters as a baseball catcher before he graduated in 1950.
  • It was like a baseball catcher pulls the ball and takes some of the shock off.
  • Nicholas Testa is a former professional baseball catcher and coach.
  • Like a baseball catcher calling for a curveball, Russell thought.
  • He was the baseball catcher, the senior class president, and an honor society member.
7. baseball glove = rękawica do baseballa baseball glove
8. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
9. baseball strike = baseball strajk baseball strike
11. Major League Baseball catcher = Pierwsza liga Baseball chwytacz Major League Baseball catcher
12. League Baseball catcher = Liga Baseball chwytacz League Baseball catcher
13. League Baseball outfielder = Liga Baseball obrońca w baseballu League Baseball outfielder
14. baseball infielder = baseball infielder baseball infielder
15. baseball Mitt = baseball Rękawiczka z jednym palcem baseball Mitt
16. Major League Baseball infielder = Pierwsza liga Baseball infielder Major League Baseball infielder
18. League Baseball relief pitcher = Liga Baseball dzban w zastępstwie League Baseball relief pitcher
19. baseball shortstop = baseball shortstop baseball shortstop
21. baseball equipment = wyposażenie baseballu baseball equipment
22. baseball slugger = dobry bokser baseballu baseball slugger
23. Major League Baseball shortstop = Pierwsza liga Baseball shortstop Major League Baseball shortstop
24. baseball pitch = boisko baseballu baseball pitch
25. baseball infield = pole bramkowe baseballu baseball infield
(8) fan, buff, aficionado
Kolokacji: 3
(9) career, ranking, swing
Kolokacji: 3
(11) league, Association, League
Kolokacji: 5
(14) coach, manager, hero, insider
Kolokacji: 5
(17) official, umpire
Kolokacji: 2
(19) Classic, pioneer
Kolokacji: 2
(22) statistics, statistic
Kolokacji: 2
(23) Cup, trophy
Kolokacji: 2
(24) scholarship, skill, Award
Kolokacji: 3
(25) baseman, stat, standout
Kolokacji: 5
(26) debut
Kolokacji: 2
(27) contract, franchise, Abstract
Kolokacji: 3
(29) academy, clinic, acumen
Kolokacji: 3
(31) Network, broadcasting
Kolokacji: 2
(32) enthusiast, nut, fanatic
Kolokacji: 3
(33) metaphor, analogy
Kolokacji: 2
(34) salary, economics
Kolokacji: 2
(35) Jersey, shirt
Kolokacji: 2
(36) terminology, parlance
Kolokacji: 2
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.