14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(1) player, team, football
Kolokacji: 7
(3) cap, hat, uniform, jacket
Kolokacji: 4
1. baseball bat = kij do baseballa, kij baseballowy baseball bat
2. baseball pitcher = dzban baseballu baseball pitcher
3. baseball diamond = boisko do baseballa baseball diamond
4. baseball outfielder = obrońca w baseballu baseballu baseball outfielder
  • James Vernon Tyrone is a former professional baseball outfielder.
  • Ernest Wesley Young (born July 8, 1969) is a former professional baseball outfielder.
  • Charles Arthur Baker (1856-1937) was a 19th-century professional baseball outfielder.
  • Mark Westley Williams is a former professional baseball outfielder.
  • "A baseball outfielder with a good arm could lob a ball from the dock against the hull."
  • Alexander Johnson (born December 7, 1942) is a former professional baseball outfielder.
  • John F. Gorman (1859-1889) was a 19th-century professional baseball outfielder and third baseman.
  • William Morgan (1856-1908) was a 19th-century professional baseball outfielder, Shortstop and catcher.
  • Thomas Neal (born August 17, 1987) is an American professional baseball outfielder.
  • Cole Michael White (born April 3, 1985) is a baseball outfielder.
6. baseball catcher = chwytacz baseballu baseball catcher
7. baseball glove = rękawica do baseballa baseball glove
8. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
9. baseball strike = baseball strajk baseball strike
11. Major League Baseball catcher = Pierwsza liga Baseball chwytacz Major League Baseball catcher
12. League Baseball catcher = Liga Baseball chwytacz League Baseball catcher
13. League Baseball outfielder = Liga Baseball obrońca w baseballu League Baseball outfielder
14. baseball infielder = baseball infielder baseball infielder
15. baseball Mitt = baseball Rękawiczka z jednym palcem baseball Mitt
16. Major League Baseball infielder = Pierwsza liga Baseball infielder Major League Baseball infielder
18. League Baseball relief pitcher = Liga Baseball dzban w zastępstwie League Baseball relief pitcher
19. baseball shortstop = baseball shortstop baseball shortstop
21. baseball equipment = wyposażenie baseballu baseball equipment
22. baseball slugger = dobry bokser baseballu baseball slugger
23. Major League Baseball shortstop = Pierwsza liga Baseball shortstop Major League Baseball shortstop
24. baseball pitch = boisko baseballu baseball pitch
25. baseball infield = pole bramkowe baseballu baseball infield
(8) fan, buff, aficionado
Kolokacji: 3
(9) career, ranking, swing
Kolokacji: 3
(11) league, Association, League
Kolokacji: 5
(14) coach, manager, hero, insider
Kolokacji: 5
(17) official, umpire
Kolokacji: 2
(19) Classic, pioneer
Kolokacji: 2
(22) statistics, statistic
Kolokacji: 2
(23) Cup, trophy
Kolokacji: 2
(24) scholarship, skill, Award
Kolokacji: 3
(25) baseman, stat, standout
Kolokacji: 5
(26) debut
Kolokacji: 2
(27) contract, franchise, Abstract
Kolokacji: 3
(29) academy, clinic, acumen
Kolokacji: 3
(31) Network, broadcasting
Kolokacji: 2
(32) enthusiast, nut, fanatic
Kolokacji: 3
(33) metaphor, analogy
Kolokacji: 2
(34) salary, economics
Kolokacji: 2
(35) Jersey, shirt
Kolokacji: 2
(36) terminology, parlance
Kolokacji: 2
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.