BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"follow baseball" — Słownik kolokacji angielskich

follow baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesuj się baseballem
  1. follow czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This inning covers approximately 1910 to 1920, and follows baseball as it goes through its greatest era of popularity yet.

powered by  eTutor logo