MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"zapisy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapisy" po polsku

zapisy

rzeczownik
 1. records ***
  • archiwum, zapisy, rejestry, dokumentacja (czegoś)
   The hospital does not longer store medical records. (Szpital nie przechowuje dłużej dokumentacji medycznej.)
   His medical records are right here, doctor. (Jego dokumentacja medyczna jest tutaj, panie doktorze.)
 2. admissions *
  • rekrutacja (np. na uniwersytecie), zapisy [PLURAL]
   I need to talk to the dean of admissions. (Muszę porozmawiać z dziekanem ds. rekrutacji.)
   The admissions will close next week. (Rekrutacja zostanie zamknięta w przyszłym tygodniu.)
 3. enrolment British English , enrollment American English **
rzeczownik
 1. record *****
  • zapis, protokół, rejestr
   These records are not complete. (Te zapisy nie są kompletne.)
   All records have been filed. (Wszystkie zapisy zostały zarchiwizowane.)
   I listened to the whole record and made notes. (Wysłuchałem całego protokołu i sporządziłem notatki.)
 2. transcript *
  • transkrypcja, zapis (sporządzony na podstawie notatek, taśmy)
   They'll give that transcript to the judge. (Oni dadzą tę transkrypcję sędziemu.)
 3. notation
  • notacja, zapis
   I can read musical notation. (Umiem czytać notację muzyczną.)
 4. tally *
  • lista, zestawienie (wydatków, przychodów), zapis (np. wydarzeń)
   According to our tally, we spent less money than last month. (Zgodnie z naszym zestawieniem, wydaliśmy mniej pieniędzy niż w zeszłym miesiącu.)
 5. trace ***
  • zapis (np. w EKG) technical [COUNTABLE]
   The EKG trace was normal, her heart is healthy. (Zapis w EKG był normalny, jej serce jest zdrowe.)
   Your EKG trace shows some abnormalities. (Pański zapis w EKG pokazuje pewne nieprawidłowości.)
 6. bequest
 7. gift by will

powered by  eTutor logo