"wolność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wolność" po polsku

wolność

Freedom Liberty leading the People Statue of Liberty
rzeczownik
 1. freedom ****
  • wolność [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   We've struggled for our freedom. (Walczyliśmy o naszą wolność.)
   The constitution guarantees freedom of speech. (Konstytucja gwarantuje wolność słowa.)
   This country paid a high price for its freedom. (Ten kraj zapłacił wysoką cenę za swoją wolność.)
   link synonim: liberty
  • wolność (przebywanie na wolności) [UNCOUNTABLE]
   After ten years spent in a cage, this bird may have difficulties living in freedom. (Po dziesięciu latach spędzonych w klatce, ten ptak może mieć trudności w życiu na wolności.)
   All prisoners miss their freedom. (Wszyscy więźniowie tęsknią za swoją wolnością.)
 2. liberty **
  • wolność, swoboda [UNCOUNTABLE]
   I'm at liberty to make this decision. (Mam swobodę w podjęciu tej decyzji.)
   The prisoner regained his liberty. (Więzień odzyskał swoją wolność.)
   They respect the liberty of all religions. (Oni szanują wolność wszystkich wyznań.)
   link synonim: freedom
   zobacz także: privilege
 3. space *****
  • swoboda, wolność [UNCOUNTABLE]
   Wild animals need a lot of space. (Dzikie zwierzęta potrzebują dużo swobody.)
   You don't give me enough space. (Nie dajesz mi wystarczająco dużo swobody.)
 4. lib  
 5. freeness

Powiązane zwroty — "wolność"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik
wolny = slow +18 znaczeń
inne
phrasal verb
ograniczać coś (np. wolność zwierzętom) = cage something up
idiom
inne

powered by  eTutor logo