"starzy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "starzy" po polsku

starzy

rzeczownik
 1. rents
  • starzy, rodzice (skrót od "parents") informal
   My rents won't let me go out. (Moi starzy nie pozwalają mi wyjść.)
 2. old folk
Old people banging, happy
przymiotnik
 1. old *****
  • stary (nie młody)
   I didn't know that he's so old. (Nie wiedziałem, że on jest taki stary.)
   She says she's too old to go to parties. (Ona mówi, że jest za stara, aby chodzić na imprezy.)
   Greg is older than Toby. (Greg jest starszy niż Toby.)
   zobacz także: elder
  • stary (nie nowy)
   What did you do with your old car? (Co zrobiłeś ze swoim starym samochodem?)
   I hate these shoes - they are old and ugly. (Nie cierpię tych butów - są stare i brzydkie.)
   przeciwieństwo: recent
 2. elderly **
  • starawy, stary (np. maszyneria)
   My sewing machine is elderly, I have to get a new one. (Moja maszyna do szycia jest starawa, muszę kupić nową.)
   The aircraft is elderly. It doesn't look safe. (Samolot jest starawy. Nie wygląda bezpiecznie.)
   My elderly vehicle has just broken down. (Mój stary pojazd właśnie się zepsuł.)
 3. long-time , także: longtime **
  • stary, odwieczny (np. przyjaciel, wróg)
   Mark is my long-time friend. (Mark jest moim starym przyjacielem.)
   Tom is his long-time enemy because he stole his girlfriend in high school. (Tom jest jego odwiecznym wrogiem, bo ukradł mu dziewczynę w liceum.)
 4. aged *
 5. archaic
 6. ole
  • stary (używane do reprezentacji sposobu wymawiania słowa "old" przez niektóre osoby) written
 7. hoary
 8. olde old use , olden old use
 9. in one's dotage
 10. auld
 11. attrite , także: attrited
rzeczownik
 1. old man ***
  • stary (o ojcu, mężu) informal
   My old man wants me to clean my room before I go. (Mój stary chce, żebym posprzątał pokój, zanim pójdę.)
   Mary's coming to my party alone because her old man has to work. (Mary przyjdzie na moją imprezę sama, bo jej stary musi pracować.)
  • stary (o przyjacielu) informal
   Hey, old man! How's it going? (Cześć, stary! Jaki leci?)
   This is my old man, Peter. (To mój stary przyjaciel, Peter.)
 2. mate **
 3. sport *****
  • stary (odzywka do kolegi) Australian English spoken
   Sport, that's the best joke I've ever heard. (Stary, to najlepszy żart, jaki kiedykolwiek słyszałem.)
   Sport, she told me she loved me! (Stary, ona powiedziała mi, że mnie kocha!)
 4. old thing old-fashioned
 5. marra
 6. aged parent
 7. cuz
 8. old chap , old fellow
 9. old sport British English humorous , old top humorous
 10. paisano
 11. cully
wykrzyknik
 1. old boy
idiom
 1. along in years
 2. old bean

Powiązane zwroty — "starzy"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
postarzać = date +1 znaczenie
idiom
inne
powiedzenie
przysłówek

"starzy" — Słownik kolokacji angielskich

old folk kolokacja
 1. old przymiotnik + folk rzeczownik = starzy ludzie, starzy
  Bardzo silna kolokacja

  Old folks all, and maybe the future face of American business.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo