Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"common folk" — Słownik kolokacji angielskich

common folk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólni ludzie
  1. common przymiotnik + folk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They always say it's the politicians who cause trouble for common folk.