"ruiny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruiny" po polsku

ruiny

obrazek do "ruins" po polsku Plane that crashed in Saskatchewan left long wreckage path across ...
rzeczownik
 1. ruins *  
  There used to be a castle here, but now there are only ruins. (Kiedyś tu był zamek, ale teraz są już tylko ruiny.)
 2. wreckage
  • szczątki, wrak, gruzy, ruiny (np. rozbitego samolotu, statku) [niepoliczalny]
   Our mission is to make this wreckage safe. (Naszą misją jest zabezpieczenie tego wraku.)
   She just spent nine hours in the wreckage of her car. (Ona dopiero co spędziła dziewięć godzin we wraku jej samochodu.)
przymiotnik
 1. wreckful
rzeczownik
 1. ruin **
  • ruina, brak pieniędzy [niepoliczalny]
   Our house fell into ruin. (Nasz dom popadł w ruinę.)
   If we don't do something, there will be only ruin in the future. (Jeśli czegoś nie zrobimy, w przyszłości będzie tylko ruina.)
 2. decay *
 3. undoing
  • zguba, ruina
   Alcohol and drugs were his undoing. (Alkohol i narkotyki były jego zgubą.)
 4. disrepair
 5. ruination
 6. wrack
 7. dilapidation
 8. collapsed building
 9. bughouse

powered by  eTutor logo