"powtórz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powtórz" po polsku

obrazek do "repeat" po polsku obrazek do "retake" po polsku
czasownik
 1. repeat ***
 2. replay *
 3. replicate *
 4. echo **
  • powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) termin literacki [przechodni]
   "They say that he quit!" she echoed disbelievingly. ("Oni mówią, że on rzucił pracę!" ona powtórzyła z niedowierzaniem.)
   You have to echo what I say. (Musicie powtarzać to, co ja mówię.)
 5. retake
 6. duplicate *
 7. rerun , także: re-run
 8. rehearse *
 9. retread
 10. reduplicate  
 11. chaffer
phrasal verb
 1. go over **
 2. parrot back
phrasal verb
 1. go over something **

powered by  eTutor logo