"partiami" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "partiami" po polsku

partiami

przysłówek
 1. batchwise
 2. in bits and pieces
rzeczownik
 1. portion ***
  • część, partia, fragment [COUNTABLE]
   This portion of the documentary is devoted to his teenage times. (Ten fragment filmu dokumentalnego jest poświęcony jego nastoletnim czasom.)
   A large portion of the society thinks about emigration. (Duża część społeczeństwa myśli o emigracji.)
   przeciwieństwo: whole
   zobacz także: section, segment
 2. party *****
  • partia (polityczna) [COUNTABLE]
   Are you a member of this party? (Czy jesteś członkiem tej partii?)
   There are 5 parties in the Polish parliament. (W polskim parlamencie jest 5 partii.)
 3. part , ***** , pt (skrót) *
  • partia (np. wokalna) [COUNTABLE]
   This part is very difficult to sing. (Ta partia jest bardzo trudna do zaśpiewania.)
   I've got three vocal parts to learn by the next week. (Mam do nauczenia trzy partie wokalne do następnego tygodnia.)
 4. game *****
  • partia (część meczu) [COUNTABLE]
   The first game was boring. (Pierwsza partia była nudna.)
   He won the first game but lost the second one. (On wygrał pierwszą partię, ale przegrał drugą.)
 5. the lot *
  • zestaw, partia, seria
   You don't have to buy the lot if you want to buy just one item. (Nie musisz kupować całego zestawu jeżeli chcesz kupić tylko jeden przedmiot.)
 6. batch *
 7. frame ***
rzeczownik
 1. Parthia

powered by  eTutor logo