KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. wear thin = stawać się nudnym wear thin
2. wear black = nosić czerń, ubierać się na czarno wear black
3. wear white = chodź w bieli wear white
4. wear away = wycierać się (np. materiał na łokciach) wear away
5. wear red = nosić czerwień wear red
6. actually wear = faktycznie noś actually wear
7. normally wear = zwykle noś normally wear
  • But during season two she no longer wears her suit.
  • She no longer wears clothes and seems to think nothing of it.
  • For one thing, she was no longer wearing her wig.
  • The two are almost never seen together in public, and he no longer wears his wedding ring.
  • Maybe she'd noticed that he was no longer wearing sunglasses.
  • What he was wearing no longer came up to the standard of rags.
  • She no longer wore the wig and her eyes were once again green.
  • One law applies in both schools: Only young women may wear long, flowing hair.
  • She no longer wore the make-up she'd had on earlier.
  • "I don't think I'm going to wear long," she says as the car stops to drop you off.
9. wear well = być w dobrym stanie (np. opony w samochodzie) wear well
10. once wear = kiedyś noś once wear
11. wear blue = znieś niebieskiego wear blue
12. proudly wear = dumnie noś proudly wear
13. generally wear = ogólnie noś generally wear
14. traditionally wear = tradycyjnie noś traditionally wear
15. wear green = ubieraj się w zielenie wear green
16. quickly wear = szybko noś quickly wear
17. wear before = noś wcześniej wear before

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.