KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. wear thin = stawać się nudnym wear thin
2. wear black = nosić czerń, ubierać się na czarno wear black
3. wear white = chodź w bieli wear white
4. wear away = wycierać się (np. materiał na łokciach) wear away
5. wear red = nosić czerwień wear red
6. actually wear = faktycznie noś actually wear
7. normally wear = zwykle noś normally wear
9. wear well = być w dobrym stanie (np. opony w samochodzie) wear well
10. once wear = kiedyś noś once wear
11. wear blue = znieś niebieskiego wear blue
12. proudly wear = dumnie noś proudly wear
13. generally wear = ogólnie noś generally wear
14. traditionally wear = tradycyjnie noś traditionally wear
  • The Japanese traditionally wear the kimono with the left side tucked over the right.
  • It is the color traditionally worn at funerals and memorial services.
  • In every game, he traditionally wears a red tank top and blue jeans.
  • In high society, debutantes traditionally wear white for their first ball.
  • They were all in the clothes traditionally worn when people are going to Testify.
  • In Western cultures, a girl traditionally wears a dress or skirt.
  • The team traditionally wears white pants at home and red on the road, although there have been exceptions.
  • Women traditionally wore their hair long or in two coils.
  • Also known as a half-back, they are the players traditionally wearing shirt number 9.
  • Only men initiated to the highest degree could traditionally wear them.
15. wear green = ubieraj się w zielenie wear green
16. quickly wear = szybko noś quickly wear
17. wear before = noś wcześniej wear before

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.