"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. wear thin = stawać się nudnym wear thin
2. wear black = nosić czerń, ubierać się na czarno wear black
3. wear white = chodź w bieli wear white
4. wear away = wycierać się (np. materiał na łokciach) wear away
  • The afternoon was wearing away, and they did not appear.
  • That day wore away without bringing the least change to the situation.
  • The afternoon wore away, however, and he did not appear.
  • He realized then that his own nerves were wearing away.
  • With luck, they would wear away as time went on.
  • And now even the hills had changed, worn away by the weight of years.
  • An old man has been worn away and is now grey with age.
  • They had long ago been worn away by time and the moisture in the air.
  • "Do you feel the way the floor is worn away under your feet?"
  • But time has a way of wearing away at such vows.
5. wear red = nosić czerwień wear red
6. actually wear = faktycznie noś actually wear
7. normally wear = zwykle noś normally wear
9. wear well = być w dobrym stanie (np. opony w samochodzie) wear well
10. once wear = kiedyś noś once wear
11. wear blue = znieś niebieskiego wear blue
12. proudly wear = dumnie noś proudly wear
13. generally wear = ogólnie noś generally wear
14. traditionally wear = tradycyjnie noś traditionally wear
15. wear green = ubieraj się w zielenie wear green
16. quickly wear = szybko noś quickly wear
17. wear before = noś wcześniej wear before

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.