KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. wear thin = stawać się nudnym wear thin
2. wear black = nosić czerń, ubierać się na czarno wear black
3. wear white = chodź w bieli wear white
4. wear away = wycierać się (np. materiał na łokciach) wear away
5. wear red = nosić czerwień wear red
6. actually wear = faktycznie noś actually wear
7. normally wear = zwykle noś normally wear
  • "I still don't normally wear one except when I'm doing tricks," he said.
  • She didn't normally wear make-up, and was surprised to see her face so changed.
  • This was normally worn with either an orange, black, or white blouse.
  • However, they are normally worn away after years of erosion.
  • He normally wore number 77, in reference to his height.
  • We have very little detailed evidence of what ordinary people normally wore or how they looked.
  • The trick is to blend a little of it with what you normally wear.
  • His gray hair had grown longer than he normally wore it.
  • Test each eye individually with the vision correction you normally wear for reading.
  • A player may not normally wear any part of a tracksuit during play.
9. wear well = być w dobrym stanie (np. opony w samochodzie) wear well
10. once wear = kiedyś noś once wear
11. wear blue = znieś niebieskiego wear blue
12. proudly wear = dumnie noś proudly wear
13. generally wear = ogólnie noś generally wear
14. traditionally wear = tradycyjnie noś traditionally wear
15. wear green = ubieraj się w zielenie wear green
16. quickly wear = szybko noś quickly wear
17. wear before = noś wcześniej wear before

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.