Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. wear thin = stawać się nudnym wear thin
2. wear black = nosić czerń, ubierać się na czarno wear black
  • The ones who stopped me wore black, like I told you.
  • In this photo you can see an official wearing black and white, just behind the action.
  • Don't wear white or black, the television lady had said.
  • She wore black nearly every day for the rest of her life.
  • Women: always wear black at night, and if possible also during the day.
  • "Your kind should be required by law to wear black!"
  • A man and a woman wearing black were standing on it.
  • My son got to the point he would just wear black and gray.
  • A man wearing black and yellow called out from his position on top of a table.
  • He had been raised to believe that death wore black.
3. wear white = chodź w bieli wear white
4. wear away = wycierać się (np. materiał na łokciach) wear away
5. wear red = nosić czerwień wear red
6. actually wear = faktycznie noś actually wear
7. normally wear = zwykle noś normally wear
9. wear well = być w dobrym stanie (np. opony w samochodzie) wear well
10. once wear = kiedyś noś once wear
11. wear blue = znieś niebieskiego wear blue
12. proudly wear = dumnie noś proudly wear
13. generally wear = ogólnie noś generally wear
14. traditionally wear = tradycyjnie noś traditionally wear
15. wear green = ubieraj się w zielenie wear green
16. quickly wear = szybko noś quickly wear
17. wear before = noś wcześniej wear before

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.