"quickly wear" — Słownik kolokacji angielskich

quickly wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko noś
  1. wear czasownik + quickly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    If these tips wear easily or quickly the whole process becomes inefficient.

powered by  eTutor logo