BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"together" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

together przysłówek

czasownik + together
Kolokacji: 502
live together • work together • come together • put together • bring together • play together • join together • hold together • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) live, exist, survive
Kolokacji: 3
  • But the two were drawn together by more than her case.
  • In the heat of the kitchen the two women are drawn together.
  • The good part of this is that we can be drawn together.
  • Behind her the younger children had drawn together as if to form a support.
  • It was one of the reasons they'd been drawn together.
  • Then he can't help it, and the two of them are drawn together in ways not even the movie can explain.
  • The ends of the lines drew together to a point.
  • It was the first time that these features had all been drawn together.
  • He felt there was a purpose in their being drawn together.
  • The two are drawn together by their past relationship, although the men have changed roles.
8. forced together = zmuszony razem forced together
9. sway together = zakołysz razem sway together
10. fire together = ogień razem fire together
12. wrapped together = zawinięty razem wrapped together
13. jostle together = przepychaj się razem jostle together
14. curl together = zakręć razem curl together
15. rock together = kamień razem rock together
16. compressed together = sprężony razem compressed together
17. wound together = rana razem wound together
18. swing together = zakołysz razem swing together
19. coil together = zwój razem coil together
20. advance together = postęp razem advance together
21. shoved together = popchnięty razem shoved together
(13) huddle, hunch, cower
Kolokacji: 3
(16) travel, tour, sail, journey
Kolokacji: 4
(17) sleep, dream
Kolokacji: 2
(20) cobble, mortared
Kolokacji: 2
(28) ride, rally
Kolokacji: 2
(29) laugh, weep, giggle
Kolokacji: 3
(33) spend, vacation
Kolokacji: 2
(35) run, flow, bleed
Kolokacji: 3
(38) keep, celebrate, mourn, party
Kolokacji: 4
(43) compete, bowl
Kolokacji: 2
(44) pray, worship, offer
Kolokacji: 3
(48) blur, graduate, slur, smear
Kolokacji: 4
(49) lash, slap, strap, whip
Kolokacji: 4
(51) team, gang
Kolokacji: 2
(52) crash, clash
Kolokacji: 2
(56) splice, marry
Kolokacji: 2
(60) escape, beat, clip, bunk, jog
Kolokacji: 5
(61) room, house, reside
Kolokacji: 3
(62) think, plan, plot, mean, slot
Kolokacji: 5
(64) clench, grit
Kolokacji: 2
(65) skate, mush, spar
Kolokacji: 3
(66) collaborate, vote, cooperate
Kolokacji: 3
(67) hunt, seal, forage, explore
Kolokacji: 4
(68) bathe, shower, closet
Kolokacji: 3
(69) nestle, snuggle, cuddle, spoon
Kolokacji: 4
(70) swirl, spin, whirl
Kolokacji: 3
(71) trap, pin
Kolokacji: 2
(72) shackle, handcuff, cuff
Kolokacji: 3
(73) rule, harness, govern
Kolokacji: 3
(74) sandwich, organize
Kolokacji: 2
(75) smack, reminisce, suggest
Kolokacji: 3
together + przymiotnik
Kolokacji: 6
happy together • too close together • together most influential • good together • naked together • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.