ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drawn together" — Słownik kolokacji angielskich

drawn together kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściągany
  1. draw czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But the two were drawn together by more than her case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo