BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"rock together" — Słownik kolokacji angielskich

rock together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamień razem
  1. rock czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    We held it, rocking back and forth together, while waves of cheering washed over us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo