BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"shoved together" — Słownik kolokacji angielskich

shoved together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popchnięty razem
  1. shove czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The marketing trainees worked in small offices at the Cincinnati headquarters with their desks shoved together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo