KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
1. team member = członek zespołu, członek drużyny team member
3. team player = osoba umiejąca pracować w zespole team player
5. team sport = sport drużynowy team sport
  • It was at school where my interest in team sports began.
  • You're always supposed to take the field, in team sports, because anything can happen.
  • This organization is still used in many team sports around the world.
  • So why is this not also the natural way of life for players in professional team sports?
  • And many students who did not take part in team sports were very active on their own.
  • Football is the name given to a number of different team sports.
  • The most popular activities were team sports and cultural events.
  • This means that it is similar to other team sports.
  • It's a team sport and sometimes you're not going to get everything.
  • And for the first time, women will compete in the same number of team sports as men.
6. team owner = właściciel drużyny team owner
7. Team USA = USA zespołowe Team USA
8. team physician = lekarz zespołowy team physician
9. team meeting = spotkanie grupowe team meeting
10. team effort = wysiłek grupowy team effort
11. team bus = autobus drużyny (np. piłkarskiej) team bus
12. team spirit = duch współpracy, poczucie współpracy team spirit
13. team coach = trener zespołowy team coach
15. team play = gra zespołowa team play
16. team mate = kolega zespołowy team mate
17. team record = rekord zespołowy team record
20. team official = urzędnik zespołowy team official
21. team doctor = lekarz zespołowy team doctor
22. team title = tytuł zespołowy team title
23. Team Canada = Team Canada Team Canada
24. team event = konkurencja zespołowa, konkurencja drużynowa (np. przeciąganie liny) team event
25. team president = prezydent zespołowy team president
26. team appearance = pojawienie się drużynowe team appearance
27. team game = gra zespołowa team game
28. team squad = oddział zespołowy team squad
29. team history = historia zespołowa team history
30. team name = imię zespołowe team name
31. team color = kolor zespołowy team color
32. team selection = wybór zespołowy team selection
33. team foil event = wydarzenie drużynowe foliowe team foil event
34. team debut = debiut zespołowy team debut
35. team match = mecz drużynowy team match
36. team lead = prowadzenie zespołowe team lead
37. team score = wynik zespołowy team score
38. team All-American = wszyscy-Amerykanin zespołowy team All-American
40. team management = zarządzanie zespołowe team management
41. team spokesman = rzecznik zespołowy team spokesman
42. team sabre event = wydarzenie szabli drużynowe team sabre event
43. tag team match = mecz metki drużynowy tag team match
44. team place = miejsce zespołowe team place
45. team MVP = MVP zespołowy team MVP
46. Team GB = GB zespołowe Team GB
47. Tag Team Championship = Metka Mistrzostwa drużynowe Tag Team Championship
48. Team Champion = Mistrz zespołowy Team Champion
49. team roster = harmonogram dyżurów zespołowy team roster
50. team football = piłka nożna zespołowa team football
51. team executive = kierownictwo zespołowe team executive
52. team handball = piłka ręczna zespołowa team handball
53. tag team partner = partner metki zespołowy tag team partner
54. team work = praca zespołowa team work
55. team rule = przepis zespołu team rule
56. team practice = praktyka zespołowa team practice
58. team league = liga zespołowa team league
59. team logo = logo zespołowe team logo
60. team approach = nadejście zespołowe team approach
61. team hotel = hotel zespołowy team hotel
62. tag team title = metka tytuł zespołowy tag team title
63. team building = budowanie zespołu, tworzenie zespołu team building
64. team handball player = piłkarz ręczny zespołowy team handball player
65. team goal = cel zespołowy team goal
66. World Tag Team Championship = Metka światowa Mistrzostwa drużynowe World Tag Team Championship
67. team mascot = maskotka zespołowa team mascot
68. team opportunity = okazja zespołowa team opportunity
69. team concept = spojrzenie na stosunki międzypracownicze kładące nacisk na współpracę i kooperację team concept
70. team sprint = sprint zespołowy team sprint
71. team trainer = trener zespołowy team trainer
72. team tournament = turniej drużynowy team tournament
73. team defense = obrona zespołowa team defense
74. team gold = złoto zespołowe team gold
75. team experience = doświadczenie drużynowe team experience
76. Team b = B zespołowy Team b
77. team chemistry = chemia zespołowa team chemistry
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.