Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"suddenly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suddenly przysłówek

czasownik + suddenly
Kolokacji: 540
die suddenly • suddenly stop • suddenly realize • suddenly feel • suddenly appear • suddenly find • suddenly turn • suddenly remember • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. suddenly stop = nagle zatrzymaj się suddenly stop
7. suddenly turn = nagle obróć się suddenly turn
9. suddenly seem = nagle wydawaj się suddenly seem
10. suddenly become = nagle stój się suddenly become
18. suddenly filled = nagle napełnić się suddenly filled
26. grin suddenly = uśmiech nagle grin suddenly
27. suddenly look = nagle popatrz suddenly look
29. suddenly stand = nagle stań suddenly stand
30. suddenly come = nagle przyjdź suddenly come
31. smile suddenly = uśmiech nagle smile suddenly
33. suddenly go = nagle pójdź suddenly go
34. laugh suddenly = śmiej się nagle laugh suddenly
37. ask suddenly = zapytaj nagle ask suddenly
43. say suddenly = powiedz nagle say suddenly
45. suddenly know = nagle wiedz suddenly know
46. suddenly wonder = nagle zastanawiaj się suddenly wonder
47. think suddenly = pomyśl nagle think suddenly
54. suddenly cease = nagle zaprzestanie suddenly cease
55. suddenly want = nagle chciej suddenly want
61. suddenly sound = nagle dźwięk suddenly sound
62. suddenly burst = nagle wybuch suddenly burst
63. suddenly leap = nagle skocz suddenly leap
65. suddenly recall = nagle przypomnij sobie suddenly recall
67. suddenly snap = nagle pośpieszny suddenly snap
69. suddenly hit = nagle uderz suddenly hit
71. suddenly shout = nagle wykrzyknij suddenly shout
74. happen suddenly = zdarz się nagle happen suddenly
76. suddenly flash = nagle błysk suddenly flash
78. halt suddenly = zatrzymaj się nagle halt suddenly
79. suddenly confronted = nagle stanąć twarzą w twarz suddenly confronted
80. speak suddenly = mów nagle speak suddenly
81. suddenly run = nagle pobiec suddenly run
83. look up suddenly = popatrz w górę nagle look up suddenly
84. suddenly step = nagle krok suddenly step
87. suddenly quit = nagle zrezygnuj suddenly quit
88. sit suddenly = usiądź nagle sit suddenly
90. suddenly lift = nagle podnieś się suddenly lift
92. suddenly lean = nagle szczupły suddenly lean
94. suddenly wish = nagle chciej suddenly wish
97. suddenly thrust = nagle przepchać się suddenly thrust
98. suddenly loom = nagle wyłoń się suddenly loom
suddenly + przymiotnik
Kolokacji: 88
suddenly aware • suddenly afraid • suddenly dry • suddenly cold • suddenly angry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.