"suddenly gotten" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly gotten kolokacja
Popularniejsza odmiana: suddenly get
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle gotten
  1. get czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But I've suddenly got a lot of free time on my hands.

powered by  eTutor logo