BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"grin suddenly" — Słownik kolokacji angielskich

grin suddenly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uśmiech nagle
  1. grin czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He grinned suddenly and once again she saw his father in him.

powered by  eTutor logo