"suddenly flash" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly flash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle błysk
  1. flash czasownik + suddenly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    When tears come, they flash suddenly in the eyes and the voice begins to break.

powered by  eTutor logo