"suddenly run" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle pobiec
  1. run czasownik + suddenly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    When a horse suddenly runs away, with or without a rider.

    Podobne kolokacje: