"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. search engine = wyszukiwarka internetowa search engine
2. search warrant = nakaz rewizji search warrant
3. search box = okno wyszukiwania search box
4. search party = ekipa poszukiwawcza, ekipa ratownicza search party
5. search committee = komitet poszukiwań search committee
6. search term = termin poszukiwania search term
7. search result = wynik wyszukiwania search result
8. search option = poszukiwania opcja search option
9. search Help Accessibility = poszukiwania Pomoc Dostępność search Help Accessibility
10. search firm = poszukiwania firma search firm
11. search team = zespół poszukiwawczy, grupa poszukiwawcza search team
12. search feature = poszukiwania cecha search feature
13. search function = poszukiwania funkcja search function
14. search pattern = poszukiwania wzór search pattern
15. search area = obszar poszukiwań search area
16. search rescue operation = poszukiwania akcja ratunkowa search rescue operation
17. search process = proces wyszukiwania search process
18. search tool = poszukiwania narzędzie search tool
19. search algorithm = poszukiwania algorytm search algorithm
20. search operation = operacja wyszukiwania search operation
21. search effort = poszukiwania wysiłek search effort
22. search service = poszukiwania usługa search service
23. search query = kwerenda informacyjna search query
24. search date = poszukiwania data search date
25. search radar = poszukiwania radar search radar
26. Internet search engine = wyszukiwarka internetowa Internet search engine
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.