"search process" — Słownik kolokacji angielskich

search process kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proces wyszukiwania
  1. search rzeczownik + process rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the same time, parents are asking for a greater role in the search process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo