"search feature" — Słownik kolokacji angielskich

search feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania cecha
  1. search rzeczownik + feature rzeczownik
    Silna kolokacja

    A search feature is also available to assist users in finding new games to try or buy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo