"search effort" — Słownik kolokacji angielskich

search effort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania wysiłek
  1. search rzeczownik + effort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There were no more bitter words today about the Government's search efforts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo