Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) continue, lead, use, extend
Kolokacji: 4
1. search results = wyniki wyszukiwania search results
2. search comes = poszukiwania przychodzą search comes
3. search proceeds = poszukiwania przebiegają search proceeds
4. search ensues = poszukiwania wywiązują się search ensues
5. search follows = poszukiwania następują search follows
6. search occurs = poszukiwania następują search occurs
(8) include, identify
Kolokacji: 2
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.