BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. continue one's search = kontynuować czyjś poszukiwania continue one's search
6. use search = wykorzystanie poszukiwania use search
8. complete one's search = kończyć czyjś poszukiwania complete one's search
9. limit one's search = limit czyjś poszukiwania limit one's search
10. take in the search = obejmij poszukiwania take in the search
11. finish one's search = kończyć czyjś poszukiwania finish one's search
12. lead the search = poprowadź poszukiwania lead the search
13. end a search = skończ poszukiwania end a search
14. stop one's search = zatrzymywać się czyjś poszukiwania stop one's search
15. extend one's search = poszerzać czyjś poszukiwania extend one's search
16. pursue one's search = ścigać czyjś poszukiwania pursue one's search
17. go to search = pójdź do poszukiwań go to search
18. take search = weź poszukiwania take search
19. follow one's search = następować czyjś poszukiwania follow one's search
20. return from one's search = powrót z czyjś poszukiwania return from one's search
21. try one's search = próbować czyjś poszukiwania try one's search
(4) call, click
Kolokacji: 2
(5) comment, violate
Kolokacji: 2
(6) renew, join
Kolokacji: 2
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.