Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. search continues = poszukiwania toczą się dalej search continues
2. search reveals = poszukiwania ujawniają search reveals
3. search begins = poszukiwania zaczynają się search begins
4. search leads = poszukiwania prowadzą search leads
5. search takes = poszukiwania wymagają search takes
6. search finds = poszukiwania znajdują search finds
7. search returns = poszukiwania powroty search returns
8. search goes = poszukiwania idą search goes
9. search ends = poszukiwania kończą search ends
10. search turns up = poszukiwania zwiększają się search turns up
11. search fails = poszukiwania oceny niedostateczne search fails
12. search yields = poszukiwania produkcje search yields
13. search proves = poszukiwania dowodzą search proves
14. search produces = poszukiwania przynoszą search produces
15. search shows = poszukiwania pokazują search shows
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.