"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. search engine = wyszukiwarka internetowa search engine
2. search radar = poszukiwania radar search radar
3. Internet search engine = wyszukiwarka internetowa Internet search engine
4. search plane = samolot poszukiwawczy (np. do poszukiwania zaginionych ludzi) search plane
5. web search engine = silnik wyszukiwania web search engine
6. search vessel = poszukiwania statek search vessel
7. search aircraft = poszukiwania samolot search aircraft
(3) box, area, field
Kolokacji: 3
(5) term, date, time
Kolokacji: 3
(6) result, feature
Kolokacji: 2
(8) Accessibility, functionality
Kolokacji: 2
(9) firm, giant, business
Kolokacji: 4
(10) pattern, facility, grid
Kolokacji: 3
(11) tool, power, index, provider
Kolokacji: 4
(12) query, request
Kolokacji: 2
(13) page, space
Kolokacji: 2
(14) site, portal
Kolokacji: 2
(16) criteria, keyword
Kolokacji: 2
(18) light, beam, ranking, mode
Kolokacji: 4
(19) advertising, ad
Kolokacji: 2
(20) string, word, phrase
Kolokacji: 3
(21) optimization
Kolokacji: 2
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.