"search of one's home" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania z czyjś dom
  1. home rzeczownik + search rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A search of his home two days later found a bomb buried in the backyard.

    Podobne kolokacje: