BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. quick search = szybkie poszukiwania quick search
2. immediate search = natychmiastowe poszukiwania immediate search
3. active search = czynne poszukiwania active search
4. preliminary search = wstęp poszukiwania preliminary search
5. hasty search = pośpieszne poszukiwania hasty search
6. unconstitutional search = poszukiwania niezgodne z konstytucją unconstitutional search
7. continued search = kontynuowane poszukiwania continued search
8. presidential search = prezydenckie poszukiwania presidential search
9. swift search = szybkie poszukiwania swift search
10. unannounced search = niezapowiedziane poszukiwania unannounced search
11. vice-presidential search = poszukiwania na stanowisko wiceprezydenta vice-presidential search
(6) fruitless, futile, vain
Kolokacji: 3
(9) intensive, far, intense
Kolokacji: 3
(11) national, local
Kolokacji: 2
(16) unsuccessful, successful
Kolokacji: 2
(17) subsequent, simultaneous
Kolokacji: 2
(18) massive, wide-ranging
Kolokacji: 2
(19) advanced, sophisticated
Kolokacji: 2
(20) ongoing, online, on-line
Kolokacji: 3
(22) visual, frequent, popular
Kolokacji: 3
(23) cursory, perfunctory
Kolokacji: 2
(24) international, global
Kolokacji: 2
(25) personal, physical, secret
Kolokacji: 3
(26) relentless, continual, dogged
Kolokacji: 3
(27) urban, brute-force
Kolokacji: 2
(28) painstaking, meticulous
Kolokacji: 2
(29) spiritual, dedicated
Kolokacji: 2
(30) difficult, arduous, laborious
Kolokacji: 3
(35) mobile, restless
Kolokacji: 2
(36) free, separate
Kolokacji: 2
(37) formal, official, forensic
Kolokacji: 3
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.