BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) continue, lead, use, extend
Kolokacji: 4
1. search takes = poszukiwania wymagają search takes
2. search returns = poszukiwania powroty search returns
3. search goes = poszukiwania idą search goes
4. search fails = poszukiwania oceny niedostateczne search fails
5. search yields = poszukiwania produkcje search yields
6. search produces = poszukiwania przynoszą search produces
7. search brings = poszukiwania przynoszą search brings
8. search makes = poszukiwania robią search makes
9. search resumes = poszukiwania rozpoczynają się na nowo search resumes
10. search turns = poszukiwania obracają się search turns
11. search becomes = poszukiwania stają się search becomes
12. search progresses = poszukiwania przebiegają search progresses
13. search narrows = poszukiwania zwężają search narrows
14. search widens = poszukiwania powiększają się search widens
15. search gives = poszukiwania sprawiają search gives
(8) include, identify
Kolokacji: 2
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.