"computer search" — Słownik kolokacji angielskich

computer search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania komputerowe
  1. computer rzeczownik + search rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Nothing is being found through the normal channels, and the computer searches aren't producing anything.

    Podobne kolokacje: