"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. include search = obejmuj poszukiwania include search
2. allow searches = pozwól na poszukiwania allow searches
3. provide search = zapewnij poszukiwania provide search
4. permit searches = pozwól na poszukiwania permit searches
5. spend in a search = wydaj w poszukiwaniach spend in a search
6. offer search = oferta poszukiwania offer search
7. house searches = rewizje w mieszkaniu house searches
(4) call, click
Kolokacji: 2
(5) comment, violate
Kolokacji: 2
(6) renew, join
Kolokacji: 2
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.