Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. job search = poszukiwanie pracy job search
2. Google search = Google poszukiwania Google search
3. Web search = Wyszukiwanie Web search
4. video search = poszukiwania na wideo video search
5. Internet search = wyszukiwanie w internecie Internet search
6. talent search = talent poszukiwania talent search
7. computer search = poszukiwania komputerowe computer search
8. police search = poszukiwania policyjne police search
9. search of one's home = poszukiwania z czyjś dom search of one's home
10. strip search = rewizja osobista (wymagająca zdjęcia z ciała części lub całości ubrania) strip search
11. body search = rewizja, kontrola osobista body search
12. search of one's apartment = poszukiwania z czyjś mieszkanie search of one's apartment
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.