PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) continue, lead, use, extend
Kolokacji: 4
1. search begins = poszukiwania zaczynają się search begins
2. search ends = poszukiwania kończą search ends
3. search starts = poszukiwania zaczynają się search starts
4. search involves = poszukiwania obejmują search involves
5. search requires = poszukiwania wymagają search requires
6. search commences = poszukiwania rozpoczynają search commences
7. search seems = poszukiwania wydają się search seems
(8) include, identify
Kolokacji: 2
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.