"search of one's apartment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania z czyjś mieszkanie
  1. apartment rzeczownik + search rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I made a search of his apartment at night, but I could not find them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo